info@een.mk
Македонија
Сите услуги на ЕЕН Македонија кон клиентите се бесплатни

Брокерски настан: „Networking4Innovation“

Локација: Братислава, Словачка
Дата: 30.11.2016

Networking4Innovation е брокерски настан фокусиран на истражување, иновации и бизнис соработка во областа на енергетска ефикасност и одржливи извори на енергија.

Повеќе информации за настанот можат да се најдат на:
https://www.b2match.eu/networking2016

Регистрирај се за Е-весник
Е-весник